ניטור שרתים ושירותים

נגיוס -  Nagios

מערכת פתוחה לניטור מערכות ורשתות

דף הבית :  http://www.nagios.org