סביבות לימוד

מודל - Moodle

מערכת לניהול קורסים - מערכת לימוד וירטואלית,
מחליפה בהצלחה מערכות מסחריות בתחום,
נמצאת בשימוש במספר רב של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם

אתר הבית : http://moodle.org