שרתים

שרתי אינטרנט ורשתות

  • אפאצ'י - Apache HTTP Server
  • Bind - שרת שמות מתחם 
  • Samba - שרת וכלים לרשתות חלונאיות 
  • Postfix - שרת SMTP
  • Dovecot - שרת  POP3/IMAP
  • Postgres - שרת בסיס נתונים SQL